Café på hembygdsgården i Österbybru

Hembygdsgården i Österbybruk

Arbetarbostad från 1700-talet och bygdemuseum. Smedja, bagarstuga, vävstuga, linbastu, sjöbod och kryddträdgård. Sommaröppet med kaffeservering.
Naturkartan

Information