cbis:2158104

Hemberedskap. Är det något jag behöver bry mig om?

Karin Sandeberg från Civilförsvarsförbundet berättar och visar. Hur ska du bete dig vid en kris?

Information

Här välkomnar vi till en kväll på tema krishantering och hemberedskap. Hur ska du bete dig vid en kris? Hur gör du för att minska dess påverkan i din vardag? Vad är bra att ha hemma? Frågeställningar som känns overkliga och borde höra till historien har de senaste åren blivit väldigt påtagliga och aktuella. Ett ämne som berör alla.

Vi håller till i Karnen (samma adress som Knutmassomuséet) i Gimo. Anmäl dig till värd enligt kontaktuppgifter nedan, gärna via sms. Invänta svar på din anmälan innan du betalar in. När du betalar in, ange namn och kod H230307 så underlättar du för vår kassör.


Vägbeskrivning

www.eniro.se/knutmassomus%c3%a9et+%2c+bruksgatan%2c+gimo/f%C3%B6retag