cbis:2167595
cbis:2167595

Gå med i Frivilliga Resursgruppen Östhammar

Under våren kommer vi att starta Frivilliga resursgruppen (FRG) Östhammar. Syftet är att ta tillvara kommuninvånares kompetens och vilja att bidra med hjälp i krissituationer. Ett första informationsmöte hålls i Östhammar den 23 mars. Välkommen!

Information

Initiativet bygger på ett avtalsbaserat koncept och är ett sätt för kommunen att förstärka ordinarie resurser vid utsatta lägen, samhällsstörningar och liknande behov. För detta krävs engagerade och frivilliga invånare inom kommunen.

Externa länkar och dokument

https://frivilligaresursgruppen.se/