cbis:1968881

Forsmarks herrgård

Forsmarks herrgård har en lång historia som går tillbaka till mitten av 1700-talet. Kom på besök och lär dig mer om det kulturarv som efterlämnats och njut av det vackra bruket.

Information

Det var dåvarande brukspatronen John Jennings som lät uppföra de två herrgårdarna i Forsmark. Jennings hade nått en hög ställning i samhället vilket ställde förväntningar och krav på honom och brukssamhället som en ståndsmässig och representativ. Han påbörjade en stor förändring för Forsmarks bruk och började självklart med sin egen bostad.

Den gamla herrgården var klar 1765 men stod sig inte i pampighet med grannbrukens nya fina herrgårdar. Forsmarks gamla herrgård ansågs alltför anspråkslös och en aning ålderdomlig. Jennings tog kontakt med Jean-Eric Rehn som fick i uppdrag att rita en ny herrgård och dessutom göra en ordentlig generalplan för hela bruket.

År 1774 stod den nya herrgården färdig, något som John Jennings aldrig fick glädjas åt, han avled 1773 endast 44 år gammal. 1781 flyttade Samuel af Ugglas med familj in i nya herrgården. Samuel af Ugglas återupptog arbetet med Jennings generalplan för bruket och slutförde den på ett storslaget sätt.

Idag används båda herrgårdarna som konferensanläggningar för Vattenfall och Forsmarks Kraftgrupp.