cbis:2154190

Föreläsning: Anna Näslund Dahlgren - Att skriva fotohistoria

Anna Näslund Dahlgren är professor i konstvetenskap och fil. dr. i konstvetenskap på Stockholms universitet. Hon kommer att föreläsa på ämnet "Att skriva fotohistoria"

Information

Föreläsning: Fotografihistoria Torsdag 23 februari kl. 18-19 Norrtälje konsthall, Galles gränd 7 Anna Näslund Dahlgren kommer och föreläser om "Att skriva fotohistoria". Anna Näslund Dahlgren är professor i konstvetenskap och fil. dr. i konstvetenskap på Stockholms universitet. Hennes forskning och undervisning rör framför allt fotografi, visuell kultur, bildarkiv och digitalisering. Foto: Patrick Miller