cbis:2219618

Folkrörelsearkivets vandringsutställning

I utställningen berättas det om folkrörelser och föreningslivets betydelse för vårt demokratiska samhälle. Nu när vandringsutställningen når Gimo visas föreningsfanor, fotografier, affischer och inspelningar från det lokala föreningslivets historia.

WC Handikappanpassat Kostnadsfritt

Information

Fri entré! Observera att utställningen är öppen på de tider då Gimo bibliotek är öppet. Inför besök är det därför alltid bra att hålla sig uppdaterad på aktuella öppettider på biblinord.se


 


Folkrörelsearkivet för Uppsala län arbetar sedan 1978 med att bevara föreningslivets historia som i högsta grad är en del av samhällets historia och av vårt gemensamma kulturarv. När Folkrörelsearkivet startade sin verksamhet var det efter insikten att en stor del av vårt gemensamma förflutna höll på att gå förlorat när landsbygden avfolkades och spåren av det rika föreningslivet där tynade bort på dammiga vindar, i fuktiga källare och dragiga uthus.


Då inleddes en räddningsaktion av hängivna föreningsaktiva som upplyste både vanliga människor och politiker om vad som stod på spel. Efter en intresseundersökning och en utredning av hur det praktiskt skulle organiseras, var saken klar. En vandringsutställning om folkrörelserna och om behovet av att bevara deras historia på ett säkert sätt gick runt i länet i upplysningssyfte. Den fick ett gott mottagande och arkivdepåerna i Uppsala började fyllas med handlingar från alla möjliga föreningar i länet, vilka annars riskerat att försvinna.


När det nu har gått över 40 år är det hög tid att på nytt påminna om att Folkrörelsearkivet finns, att föreningslivet har en plats där de säkert kan bevara sin historia och därigenom bidra till att vårt kulturarv säkras. I det första uppropet var det de traditionella folkrörelserna som främst fanns i blickfånget. I varje by, i varje litet eller större samhälle fanns en gång i tiden livaktiga nykterhetsloger, frikyrkoförsamlingar, idrottsällskap och fackföreningar. I regel hade dessa också en egen samlingslokal, hus som numera ofta blivit privatbostäder. Men hos oss finns också många andra typer av föreningar, egentligen allt som människor engagerar sig i och går samman för. Nu för tiden kan organiserandet dock se annorlunda ut liksom spåren de lämnar efter sig, inte minst i vår nya digitala värld. Detta innebär utmaningar och risker för de föreningar som vill slå vakt om sin historia.


I utställningen berättar Folkrörelsearkivet om folkrörelser och föreningslivets betydelse för vårt demokratiska samhälle och ger exempel på olika typer av sammanslutningar. Vi tar också upp de utmaningar och problem som finns med att bevara vår tids föreningsliv och gör även en framåtblick mot hur det kan komma att bli. Folkrörelsearkivet ger också tips om hur man själv kan vara med och bevara kulturarvet, t.ex. genom digitalisering eller bara genom att engagera sig.


Arrangör: Folkrörelsearkivet för Uppsala län i samarbete med Gimo hembygdsförening och Östhammars kommun

Externa länkar och dokument

Aktuella öppettider

Datum & tid (<% occasionResult.length %>)

25 September 10:00
26 September 10:00
27 September 10:00
28 September 10:00
29 September 10:00
2 Oktober 10:00
3 Oktober 10:00
4 Oktober 10:00
5 Oktober 10:00
6 Oktober 10:00
9 Oktober 10:00
10 Oktober 10:00
11 Oktober 10:00
12 Oktober 10:00
13 Oktober 10:00
16 Oktober 10:00
17 Oktober 10:00
18 Oktober 10:00
19 Oktober 10:00
20 Oktober 10:00
23 Oktober 10:00
24 Oktober 10:00
25 Oktober 10:00
26 Oktober 10:00
27 Oktober 10:00
30 Oktober 10:00
31 Oktober 10:00
1 November 10:00
2 November 10:00
3 November 10:00
6 November 10:00
7 November 10:00
8 November 10:00
9 November 10:00
10 November 10:00
13 November 10:00
14 November 10:00
15 November 10:00
16 November 10:00
17 November 10:00
20 November 10:00
21 November 10:00
22 November 10:00
23 November 10:00
24 November 10:00
27 November 10:00
28 November 10:00
29 November 10:00
30 November 10:00
1 December 10:00
4 December 10:00
5 December 10:00
6 December 10:00
7 December 10:00
8 December 10:00
11 December 10:00
12 December 10:00
13 December 10:00
14 December 10:00
15 December 10:00