Filosofikafé - Den blomstrande människan

Välkommen att fika och filosofera! Att inte veta är här en merit, liksom öppenhet och lust att utforska och samtala tillsammans med andra. I samarbete med ABF. Samtalsledare Sofia Franzén, filosofisk praktiker och verksam i Svenska sällskapet för filosofisk praxis.

Information

20 maj, kl.11-12.30 – DEN BLOMSTRANDE MÄNNISKAN
En vanlig uppfattning är att lycka har formen av en känsla, stämning
eller upplevelse. Moral förknippas ofta med styrande normer, krav,
dåligt samvete och skuld, men som samtidigt är nödvändigt för ett
gott liv. Hur hör lycka och moral ihop? På vilka sätt är de varandras
förutsättningar eller hinder? Med utgångspunkt i Aristoteles
lyckobegrepp ”Eudaimonia” (mänsklig blomstring), funderar vi över
förhållandet lycka och dygder.
Plats: Kulturhuset Storbrunn
Biljetter: Fri entré
Boka: 0173-86300 eller storbrunnbiljetter@osthammar.se
Arrangör Östhammars kommun i samarbete med ABF