cbis:2149603

Filosofikafé - Bortom det synliga

Välkommen att fika och filosofera! Att inte veta är här en merit, liksom öppenhet och lust att utforska och samtala tillsammans med andra. I samarbete med ABF. Samtalsledare Sofia Franzén, filosofisk praktiker och verksam i Svenska sällskapet för filosofisk praxis
Trådlöst internet WC Rökfritt Kostnadsfritt Rullstolsanpassat

Information

18 mars, kl.11-12.30 – BORTOM DET SYNLIGA
Visst är verkligheten just det vi uppfattar med våra sinnen; det vi kan
se och ta på? Eller har vi skäl att anta att verkligheten egentligen är
något annat eller åtminstone något mer? Hur går vi i så fall från det
observerbara till det osynliga, och vad hittar vi där? Med avstamp i
Hilma af Klints konstnärskap utforskar vi verkligheten bortom det vi
ser.
Arrangör: Östhammars kommun i samarbete med ABF.
Boka storbrunnbiljetter@osthammar.se