cbis:2042687

Filosoficafé våren 2022

  • Prisinformation: Fri entré. Boka: storbrunnbiljetter@osthammar.se / 0173-863 00
  • Telefonnummer: 0173-86300
  • E-post: storbrunn@osthammar.se
  • Besöksadress: Klockstapelsgatan 2 Postadress: 742 32 Östhammar
Välkommen att fika och filosofera vid fyra träffar under våren! Att inte veta är här en merit, liksom öppenhet och lust att utforska och samtala tillsammans med andra.
Handikappanpassat Kostnadsfritt

Information

Samtalsledare Sofia Franzén, filosofisk praktiker och verksam i Svenska sällskapet för filosofisk praxis.

Arrangör: ABF och SSFP med stöd av Östhammars kommun

5 MARS Tema Mode och kläder
Kläder är långt mer än vårt blotta behov av att täcka, skydda och värma vår kropp. Det är en fråga om smak och stil, identitet, roller, status, normer, trender och koder. Kan kläder betraktas som ett slags språk? Vad har uniformen för betydelse och borde det användas i större utsträckning? Är det moraliskt försvarbart att köpa kläder, som man egentligen inte behöver? Vore det bättre utan mode och trender? Eller skulle något väsentligt då gå förlorat, i så fall vad?

26 MARS Tema Kval och kvalitet
Att genomlida kvalet att upprätthålla sitt eget sätt att vara, det är att låta sin kvalitet komma till uttryck, menar filosofen Hans- Georg Gadamer. Din egenart är din kvalitet. Hur rimmar detta med vår tids kvalitetsuppfattning, som yttrar sig i standardiserade utvärderingsformulär? Vad är kvalitet? Vad vill vi uppnå med kvalitet och vad uppnår vi med kvalitet, eller går miste om? Är kvalitet mätbart, det vill säga kvantifierbart?

9 APRIL Tema Minne och glömska
Ett gott minne är en dygd och tecken på hälsa och intelligens. Glömska upplevs däremot som ett hot, en svaghet och lucka. Men hur skulle det bli om vi mindes precis allt, och vill vi verkligen minnas allt? En allt för stor vikt vid historia underminerar livet, menar filosofen Nietzche, och ordinerar oss mer glömska. På vilka sätt kan glömska vara fruktbart? Är historia och minne samma sak? Är minnet individuellt eller kollektivt? Utesluter glömska och minne nödvändigtvis varandra?

7 MAJ Tema Inte och intet
Du ska träffa en vän på ett café. Lite sen går du in och söker med blicken i lokalen men vännen är inte där. Borden, stolarna och folket tycks förvinna runt ett centrum av frånvaro: Det enda du ser är att vännen inte är där. Filosofer har på olika vis tematiserat negationen, det vill säga inte, intet och frånvaro – på vilka sätt är dessa grundläggande för livet och vårt tänkande? Friedrich Nietzsche skrev exempelvis: ”Människan lever inte bara utan kan även inte leva och just i detta icke-liv sker livet”. Låt oss undersöka detta närmre! Visa mindre