cbis:2219645

Filosoficafé med tema: Du är väl nyttig lille vän?

  • Prisinformation: Fri entré. Boka: storbrunnbiljetter@osthammar.se / 0173-863 00
  • Plats: Kulturhuset Storbrunn
  • Telefonnummer: 0173-86300
  • E-post: storbrunn@osthammar.se
  • Besöksadress: Klockstapelsgatan 2 Postadress: 742 32 Östhammar

Välkommen att fika och filosofera! Att inte veta är här en merit, liksom öppenhet och lust att utforska och samtala tillsammans med andra.

 

Handikappanpassat Kostnadsfritt

Information

Frihet är att också få vara ett självändamål, så att inte livet blir en fångenskap under funktioner, skriver Stig Dagerman. Och filosofen Immanuel Kant anser att varje människa bör behandlas som ett mål. Men i vårt handlande blir ändå andra i praktiken medel för oss, menar filosofen Simone de Beauvoir. Får vi vårt värde efter den funktion och nytta vi är för något eller någon, eller finns det något sådant som människans egenvärde? Är det möjligt att bli fri från funktionen? Går det alltid att skilja på mål och medel? Vad innebär det egentligen att vara ett självändamål – är det bara ett tomt ideal?


Samtalsledare Sofia Franzén, filosofisk praktiker och verksam i Svenska sällskapet för filosofisk praxis.


Arrangör: ABF och SSFP med stöd av Östhammars kommun

Datum & tid (<% occasionResult.length %>)

18 November 11:00 - 12:30