Vårt miljöarbete

Visit Roslagen anser att hållbarhet står för varsamt nyttjande av naturens resurser och att dessa resurser ska finnas kvar till de efterlevande. Det ska finnas robusta och hållbara system för både invånare såväl som besökare. Företagen ska ha en långsiktig utveckling och Roslagen ska vara en plats där människor kan bo och verka länge. Vi tror att om det finns bofasta så är det lättare att locka besökare, särskilt i termer av väl fungerande infrastruktur som håller året runt.

 

Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas
För att öka vår kunskap och minska vår miljöpåverkan har vi under våren 2018 infört ett miljöledningssystem som möter kraven i Svensk Miljöbas kravstandard. Under perioden 2018-02-01 – 2018-06-30 genomförde verksamheten ett miljöarbete med stöd och projektledning från SamCert AB. Detta innebär att företaget har genomfört en rad konkreta åtgärder:

 • En miljöpolicy, mål och handlingsplan
 • En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts
 • Genomfört konkreta miljöförbättringar
 • Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap
 • Förankrat och redovisat miljöarbetet
 • Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete

  Fairtrade på jobbet
  Vår arbetsplats väljer Fairtrade-märkta produkter och är på så sätt med och skapar förutsättningar så att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnadsförhållanden. Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. Läs mer på fairtrade.se.

  Medlem i Ekoturismföreningen
  Som organisations- och företagsmedlem i Ekoturismföreningen presenteras Visit Roslagen bland Naturturismföretag och är samtidigt med och stödjer arbetet för:

 • mer ekoturism
 • fler professionella företag med växtkraft
 • bättre villkor för hela naturturismbranschen

  Detta arbete är värdefullt för naturskyddet, kulturarvet och inte minst för Sverige och Roslagen som besöksmål.

  Hållbara event
  Vi jobbar igenom våra egna arrangemang och tittar på hur de påverkar miljön och minimerar den negativa miljöpåverkan, t.ex. genom att:

 • minimera transporter
 • minimera avfall
 • styra inköp till miljömässigt bättre varor som i möjligaste mån är närproducerade, ekologiska och/eller rättvisemärkta.


  Miljöpolicy
 • Inom alla delar av Visit Roslagen bedriver vi ett systematiskt och långsiktigt miljöarbete för att ständigt förbättra vår verksamhet.
 • Vi vill vi arbeta för ett varsamt utnyttjande av naturens resurser som ska finnas kvar till de efterlevande.  Därför utvecklar och förfinar vi kontinuerligt våra produkter och tjänster för att alltid möta, och helst överträffa, våra kunders, partners och uppdragsgivares förväntningar och krav.
 • Vi ser miljöarbetet som ett strategiskt område där våra mål, åtgärder och resultat ska hållas väl känt inom och utanför organisationen.”