cbis:2226498
cbis:2226498

Vita huset - lokaluthyrning

Uthyrning av Vita huset på Ekbacken

Information

Hembygdsgården Vita Huset i Ekbacken är röd till färgen men kallas fortfarande Vita huset efter dess ursprungliga färg. Byggnaden var en gång prästgård och stod uppe vid kyrkan. Vita huset är placerat i det vackra Ekbackenområdet och används av Österåkers hembygdsförening som kansli, möteslokal och serveringslokal vid evenemang.


Du kan hyra huset för privata fester eller vid högtider. Det ryms som mest 60 personer i byggnaden. Vita huset ligger på Centralvägen 55, Åkersberga.


Hyr en vardag måndag till torsdag - 795 kr

Hyr en helgdag, fredag eller lördag 995 kr

Hyr en helg fredag till söndag 1795 krKuriosa:

Hembygdsgården i Ekbacken är röd till färgen men kallas fortfarande Vita huset. Byggnaden var en gång prästgård och stod uppe vid kyrkan. 1985 beslöt kyrkofullmäktige i Österåker att huset skulle rivas. I Hembygdsföreningen tyckte man att huset var värt ett bättre öde. Det var ju delvis byggt på 1700-talet. Föreningen hade ett gäng “sega gubbar”, pensionärer med tummen på rätta stället i handen, och de åtog sig att gratis riva huset och återuppbygga det i Ekbacken. Det skulle också ge föreningen en efterlängtad hembygdsgård.


Vita huset var ett tvåvåningshus då det stod uppe vid kyrkan. De sista åren bodde trädgårdsmästare Persson där med fru och barn. En tid huserade Kyrkans ungdom i övervåningen. Men byggnaden var förfallen. Yttertaket läckte. Lägenheterna uppfyllde inte tidens krav.

Pensionerade byggnadsinspektören Tage Ohlsson samlade ett gäng omkring sig, ÖHF- medlemmar som ställde upp utan ersättning, och de började riva gamla Vita huset i juni 1985. Breda golvbräder och vackra profilerade lister lossades försiktigt och togs till vara.

Utvändig panel med puts revs bort - ett drygt arbete. Tunga takstolar och tjocka timmerväggar plockades ner bit för bit med hjälp av mobilkran. Allt märktes upp noga.

Nedervåningen, det ursprungliga timmerhuset från 1745, var i dåligt skick med delvis ruttna bjälkar. I övervåningen, från 1860-talet, var det däremot relativt friskt virke. Det nya Vita huset fick bli ett envåningshus.

Boka