Vätö

Vätö, Norrtälje

Vätö is known for the pinkish-red granite that adorns many buildnings in Stockholm, including the Royal Opera, the Parliament buildning and many miles of paving stones.

Contact information

Besöksmål i Norrtälje kommun/Attractions

76130 Vätö
Phone: +46-767650660