Cart

 
Vikingaleden

The Viking trail part 11

Västland to Marma

The Viking trail part 11, (the same as part 15 of the Uppland trail)

 

Symbol för information

Detaljer
Svårighet: Medel
Distans: 16,5 km 
Beräknad tidsåtgång: 4:00 tim 
Uppstigning: 38 m 
Nedstigning: 31 m 

 

Symbol för parkering

Parkering
Parkering finns vid Västlands kyrka.

Symbol för geo plats

Start & Vägbeskrivning
Etapp 11 startar vid Västlands kyrka. Du vandrar rakt västerut.