cbis:1937538

Hargshamns Folkets Hus Förenings Camping