cbis:1945923

Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör