cbis:2116058

Demensdagen i Östhammar 22 november

Demensdagen i Östhammar 22 november, kl. 10 - 16

Information

Seminariedag för anhöriga/närstående och andra kommuninnevånare intresserade av en äldreomsorg med hög kvalitet, vårdpersonal, tjänstemän och politiker.
Tema: Kunskap visar vägen – till bättre demensvård och äldreomsorg
Förhandsanmälan fr.o.m. 1 november till demensdagen.osthammar@telia.com eller telefon 070-637 29 11