cbis:2013413

Demensdagen i Östhammar 2021

  • Prisinformation: Fri entré. Föranmälan för deltagande kan göras till ”demensdagen2021@telia.com” under tiden 1 - 21 november.
  • Plats: Kulturhuset Storbrunn
  • E-post: demensdagen2021@telia.com
  • Besöksadress: Klockstapelsgatan 2 Östhammar
Demensdagen genomförs den 22 november och har i år temat Betydelsen av rörelse- och aktivitetsträning för bibehållande av fysiska och mentala förmågor hos personer med demenssjukdom. Stor vikt kommer också att läggas vid behovet av att utveckla äldreomsorgen genom utbildning och ökade kompetenskrav för alla personalkategorier. Seminariet pågår kl. 10-16.

Information

I seminariet deltar ledare av statliga utredningar om behovet av en förändrad äldreomsorg, forskare och andra framträdande personer redovisar senaste rön och erfarenheter samt ger sin version av vad som kan åstadkommas.

Demensdagen arrangeras av Anhörigföreningen i Östhammars kommun i samverkan med Östhammars kommun.

Föranmälan för deltagande kan göras till ”demensdagen2021@telia.com” under tiden 1 - 21 november. Deltagarantalet är begränsat. Seminariet videofilmas och kommer i efterhand att vara tillgängligt på youtube.

Datum & tid (<% occasionResult.length %>)

22 November 10:00 - 16:00