cbis:1992150

Brevväxla på Norrtälje busstation

Mellan 28 maj - 17 oktober upprättar konstgruppen STADSRÖRA den tillfälliga hållplatsen “Från Centrum till periferi” på Norrtälje busstation. Hållplatsen är ett interaktivt konstverk som du kan vara med och forma. Verket vill ge plats åt din kreativitet och synliggöra dina tankar, åsikter och drömmar. Var tredje vecka omvandlas hållplatsen till att husera en ny händelse och frågeställning.

Information

JUST NU kan du delta i en kollektiv och öppen brevväxling på STADSRÖRAs hållplats. Kom! Fatta pennan och skriv om något som är angeläget för dig just nu.Om du inte kan ta dig till Norrtälje busstation kan du delta på distans. Vår kollektiva brevväxling sätts upp direkt på plats, publiceras på sociala medier och på STADSRÖRAs hemsida.
LÄS MER PÅ: STADSRÖRA.SE
Mellan maj till september genomför STADSRÖRA även “omvända guideturer” runtom i staden och kommunen för att lyfta olika invånares perspektiv på sin bo- och vistelsemiljö. DU kan bli STADSRÖRAs guide! Vid intresse, kontakta gruppen via deras hemsida.
“Från Centrum till Periferi” sker i samarbete med Norrtälje Konsthall och med stöd av Region Stockholm, Norrtälje Jubileumsfond, Kultur&Fritid/SKAPANDE SKOLA i Norrtälje Kommun.

Datum & tid (<% occasionResult.length %>)

3 September 09:00 - 23:00
4 September 09:00 - 23:00
5 September 09:00 - 23:00
6 September 09:00 - 23:00
7 September 09:00 - 23:00
8 September 09:00 - 23:00
9 September 09:00 - 23:00
10 September 09:00 - 23:00
11 September 09:00 - 23:00
12 September 09:00 - 23:00
13 September 09:00 - 23:00
14 September 09:00 - 23:00
15 September 09:00 - 23:00
16 September 09:00 - 23:00
17 September 09:00 - 23:00
18 September 09:00 - 23:00
19 September 09:00 - 23:00
20 September 09:00 - 23:00
21 September 09:00 - 23:00
22 September 09:00 - 23:00
23 September 09:00 - 23:00