Digital plattform för Roslagsleden

För att marknadsföra och tillgängliggöra Roslagsleden som vandringsled digitalt driver Visit Roslagen ett projekt för att skapa en digital plattform för Roslagsleden. Projektet drivs under perioden 2019-2020 och finansieras av Leader Stockholmsbygd och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

 

Klicka här för att nå det nya kartverktyget

Den nya plattformen ska göra det enkelt för användaren att hitta information om etapper, terräng, svårighetsgrad samt sevärdheter och boenden längs leden. Vandringsresenären kan därmed skräddarsy sin egen vandringsupplevelse digitalt. Att vandraren under och efter sin vandring kan dela med sig av sin upplevelse på webbplatsen skapar trovärdighet och transparens och ökar kännedomen om Roslagsleden såväl lokalt som internationellt.

För mer information
Anna Järnebeck, Visit Roslagen
anna.jarnebeck@visitroslagen.se

Med finansiering från