cbis:1981704

Arkeologidagen på Erikskulle

I Söderbykarls har fornminnesintressade i över 100 år samlat vad man grävt upp i socknen. Kom och träffa vår arkeolog Gunilla Larsson som tar er runt fornminnena på Erikskulle och sätter dem i sitt sammanhang.
Husdjur tillåtna WC Barnvänligt Sommarlov Kostnadsfritt

Information

Erikskulle hembygds- och friluftsmuseum ligger på en stenåldersboplats och en gammal gravplats. Här finns gravkullar från järnålderns början till vikingatid. I muséets fornminnessamling finns fynd från trakten som antyder hur livet tedde sig under sten-, brons och järnåldern. Gunilla Larsson guidar kl 11.00, 12.00, 14.00 och 15.00 med början inomhus 11.00.
Mellan föreläsningarna kan ni ströva runt i alla öppna hus, besöka allmogeutställningarna, loppis, handelsbod och kafé.

Vi begränsar deltagarantalet på föreläsningarna så vi kan hålla smittsäkert avstånd. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer på Erikskulle med avstånd, rena händer och antalsbegränsningar på olika ytor.

Datum & tid (<% occasionResult.length %>)

29 August 11:00 - 16:00

Vägbeskrivning

Kör från Norrtälje mot Väddö. Efter Söderbykarls kyrka är det 300 meter till avtagsvägen åt höger mot Erikskulle. Kör uppför backen och sväng höger vid skylten till Erikskulle parkering.