cbis:2440038

Anna Persson - REWRITING A MEMORY AND DIFFERENT ROOMS

Vi är glada över att få presentera Anna Perssons utställning REWRITING A MEMORY AND DIFFERENT ROOMS. Anna Persson söker sig till de oartikulerade rummen inom oss människor, allt det som uppfattas som obestämt, oklart och onyanserat översätts till en berättelse i estetiska termer till förnimmelser och sinnliga intryck.
Handikappvänligt Trådlöst internet WC Kostnadsfritt Kommunal regi Evenemang för seniorer i Norrtälje kommun

Information

Vi är glada över att få presentera Anna Perssons utställning
REWRITING A MEMORY AND DIFFERENT ROOMS.
Anna Persson söker sig till de oartikulerade rummen inom oss människor, allt det som uppfattas som obestämt, oklart och onyanserat översätts till en berättelse i estetiska termer till förnimmelser och sinnliga intryck.
Det är ett narrativ hämtat ur ett tecknande mellan det omedvetna och medvetna i glappet mellan tid och rum. Inspirationen kommer från det egna livets beståndsdelar i stort som smått.
Anna Perssons teckningar befinner sig i ett utvidgat perspektiv där hon integrerar den tecknade bilden i film och installationer

OM UTSTÄLLNINGEN PÅ NORRTÄLJE KONSTHALL

Anna Persson visar tre installationer på Norrtälje Konsthall. Videoverket
TIC TAC 0, 2 - en action i III akter, som visar en ung balettdansös. Den förväntan som finns på stränga koreograferade balettrörelser tar i stället formen av ohämmade, ticsliknande dansrörelser som befinner sig mellan de styrda och de okontrollerade.
I en annan dimension betraktar flickan sig själv då hon iklädd balettkläder rör sig i ryckiga dansrörelser. Hon följer och smeker ömsint sitt första jag som om hon försöker bli vän och ett med bilden av sig själv. Flickan tar ett steg bakåt och med ett behörigt avstånd står hon stilla och tittar på sina två jag, flickan som dansar och flickan som följer. Hon har tagit ett kliv bakåt och distanserat sig i en strävan att se sig själv med andra ögon.

Datum & tid (<% occasionResult.length %>)

23 September 12:00 - 16:00
26 September 12:00 - 16:00
27 September 12:00 - 16:00
28 September 12:00 - 16:00
29 September 12:00 - 16:00
30 September 12:00 - 16:00
3 Oktober 12:00 - 16:00
4 Oktober 12:00 - 16:00
5 Oktober 12:00 - 16:00
6 Oktober 12:00 - 16:00
7 Oktober 12:00 - 16:00
10 Oktober 12:00 - 16:00
11 Oktober 12:00 - 16:00
12 Oktober 12:00 - 16:00
13 Oktober 12:00 - 16:00
14 Oktober 12:00 - 16:00
17 Oktober 12:00 - 16:00
18 Oktober 12:00 - 16:00
19 Oktober 12:00 - 16:00
20 Oktober 12:00 - 16:00
21 Oktober 12:00 - 16:00
24 Oktober 12:00 - 16:00
25 Oktober 12:00 - 16:00
26 Oktober 12:00 - 16:00
27 Oktober 12:00 - 16:00
28 Oktober 12:00 - 16:00
31 Oktober 12:00 - 16:00
1 November 12:00 - 16:00
2 November 12:00 - 16:00
3 November 12:00 - 16:00
4 November 12:00 - 16:00
7 November 12:00 - 16:00
8 November 12:00 - 16:00
9 November 12:00 - 16:00
10 November 12:00 - 16:00
11 November 12:00 - 16:00
14 November 12:00 - 16:00
15 November 12:00 - 16:00
16 November 12:00 - 16:00
17 November 12:00 - 16:00
18 November 12:00 - 16:00
21 November 12:00 - 16:00
22 November 12:00 - 16:00
23 November 12:00 - 16:00
24 November 12:00 - 16:00
25 November 12:00 - 16:00