cbis:1943950

Åkers kanal, gästhamn

Vid industribron Sågvägen finns cirka 5 gästplatser där du får ligga kostnadsfritt i högst 24 timmar. Åkers kanal är resterna från Långhundraleden, en farled där vikingarna färdades när de skulle ta sig från Östersjön till Uppsala. Vid industribron Sågvägen är djupet cirka 2 meter.
Sjönära

Information

Slussning
Åkers kanal byggdes 1822-1824 och nuvarande slussportar är från 1914. Kanalen är en förbindelse mellan sjön Garnsviken och Tunaviken i Trälhavet.

Vill du slussa med din båt så kontaktar du slussvakten på telefonnummer 070-783 91 16. Observera att tiderna måste förbokas minst 1 timme innan.

Slussning sker under perioden 15 maj till 15 oktober och kan bokas alla dagar mellan kl. 09-11 och 17-19. Förbokning måste göras senast en timme innan önskad slusstid. Pris 50 kr per båt, 20 kr per kanot (minst fem kanoter samtidigt).

Kanalens längd är 10,7 kilometer och den bearbetade sträckan är 3,7 kilometer.
Bottenbredden är 8,9 meter och den segelfria höjden är 2-3 meter.