cbis:2113292

400 år vid Lilla Torget

Onsdag 5 Oktober Plats: Festivitetssalen, Gamla Stadshotellet vid Lilla Torget kl.19.00-20.00 Entré: 50 kr

Norrtälje 400 år Evenemang för seniorer i Norrtälje kommun

Information

Eva Landberg berättar om människor och verksamheter kring stadens äldsta torg.