Invigning av Kulturhuset Storbrunn

Östhammar

Jubileet avrundas med invigning av Kulturhuset Storbrunn den 1 september som efterföljs av Framtidsveckor för att avsluta jubileet.
Vi ställer oss frågor som: Hur ska Östhammars tätort se ut om 10 år eller 100 år?
Vilken utbildning kommer att behövas och vilka är framtidens jobb? Konsten och filmen har alltid reflekterat kring framtida scenarion och då passar vi på att visa både sci-fi och samhällsreflektion genom konstnärlig gestaltning.
Framtidsveckorna vänder sig till skola, näringsliv, boende och alla som är intresserade av framtidsspaningar.

Arr: Östhammars kommun m.fl.

01sep

Kontaktinformation

Östhammars stad 650 +
Box 66
74221 Östhammar
Telefon: 0173-86000

Arrangör: Östhammars stad 650+

E-post: osthammardirekt@osthammar.se