Nationaldagspaddling i Kolamoraån

Alunda, Östhammar

Följ med på äventyr i vildmarkspräglad natur! Kolarmoraån börjar i sjön Vällen och går ner till Bysjön. Både sjöarna och ån är omgivna av vildmark och här finns flera naturreservat. Hela området är glest bebyggt och bjuder på täta granskogar men har också inslag av ädellövskog och lundvegetation. Vi hyr kanadensare, startar vid Vällenbadet och paddlar en dagstur i Kolarmoraån, med stopp för lunch och fika. Ta med egen lunch och fika för hela dagen. Packa i vattentäta väskor/påsar.

Begränsat antal platser. Barn under 12 år betalar 200 kr
Senaste datum för anmälan: 30/05
Samling: Vällenbadet , 09:00
Plats: Vällenbadet
För vem? Alla
För mer information och anmälan: Camilla Andersson 070-5419857

I priset ingår kanot, flytväst och paddel. Föräldrar tar ansvar för eventuella barns deltagande. Medtag fika ! Ring för anmälan ! Avgiften sätts in på plusgiro 4669816-3 eller Swish nr 1232093359 i samband med anmälan.
Priser: Medlem 300kr, icke medlem 400kr.

06jun 09:00

Kontaktinformation

STF Norra Roslagen
Vällenbadet
Alunda
Telefon: 076-1601685
Telefon: 076-1601685

E-post: stfnorraroslagen@stfturist.se

Prisinformation

I priset ingår kanot, flytväst och paddel. Föräldrar tar ansvar för eventuella barns deltagande. Medtag fika ! Ring för anmälan ! Avgiften sätts in på plusgiro 4669816-3 eller Swish nr 1232093359 i samband med anmälan.
Priser: Medlem 300kr, icke medlem 400kr.