Vikingaleden ( St Olav Waterway) en ny vandringsled

Norrtälje

Östhammars kommun är tillsammans med Visit Roslagen och Finland med i ett 3-årigt EU-projekt inom Central Baltic-programmet som heter ”S:t Olavs Waterway”. Syftet är att skapa en ny pilgrimsled/vandringsled, en S:t Olavs led från Åbo genom den åländska skärgården och Åland, vidare till Grisslehamn genom Uppland och vidare norrut med slutmål Trondheim.

För Upplands del handlar det om att knyta samman Roslagsleden med Upplandsleden och i samarbete med Visit Roslagen, besöksnäringen, föreningar och församlingar erbjuda olika vandringspaket/upplevelser längs den nya leden. Syftet är att locka fler vandrare och inte minst från Europa att vandra leden utanför högsäsong.

Den nya leden kommer att dras mest på befintliga småvägar och stigar från Grisslehamn och vidare västerut genom Häverödal och norrut mot Hargshamn för att sedan knytas ihop med Upplandsleden.

Du kan läsa mer om projektet på S:t Olav Waterways webbplats