Blidö Sockens Hembygdsförening

Oxhalsö, Blidö, Norrtälje

Blidö Sockens Hembygdsförening verkar på öarna Blidö, Yxlan, Furusund, Norröra, Söderöra, Svartlöga, Rödlöga m fl. Centrum för vår verksamhet är det Båtsmanstorp som finns i Oxhalsö på norra delen av Blidö, vid ICA.

Båtsmanstorpet har funnits på samma ställe och i stora drag sett likadant ut sedan 1730-talet. Det ägs av Oxhalsö byalag och har därför aldrig varit utsatt för om- och tillbyggnader som de soldat- och båtsmanstorp som blivit sommarstugor. Båtsmanstorpet renoverades grundligt under sakkunnig ledning från Länsmuseet för ett antal år sedan och har sedan dess omsorgsfullt inretts som det sannolikt såg ut i slutet av 1800-talet då den siste båtsmannen August Sjöblom Skog bodde där med sin hustru Josefina och åtta barn.

Vid Båtsmanstorpet arrangerar hembygdsföreningen varje sommar olika program. Vid dessa tillfällen visas också utställningarna ”Den siste båtsmannen August Sjöblom Skog och hans familj”, ”Selma – äldsta dottern gifter sig”, ”Krig - och vad gjorde kvinnorna” om Husmodersföreningen och ”Pigan Elin – brevet från Kolsvik 15 år efteråt”.

Enligt ändamålsparagrafen i stadgarna ska Blidö Sockes Hembygdsförening "Värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra det vidare till kommande generationer. Föreningen skall också vara aktiv i aktuella frågor som rör utveckling av bygden för kommande generationer." 

Kontaktinformation

Blidö Sockens Hembygdsförening
Båtsmanstorpet, Oxhalsö, Blidö
Oxhalsö, Blidö
Telefon: 0703-775411
Telefon: 0703-775411

Arrangör: Blidö Sockens Hembygdsförening

E-post: infobshf@gmail.com
Hemsida: https://www.hembygd.se/blido/

Öppettider

Båtsmanstorpet är öppet sex lördagar i rad mellan 11 - 15 med start 1 juli

Res med kollektivtrafiken

Vid ICA

Vägbeskrivning

Från Norrtälje eller Åkersberga: Väg 276 till Penningby. Sedan väg 278 mot Furusund. Färja Furusund – Yxlan, sedan färja Yxlan - Blidö. Kör söderut på Blidö ca 2 km till ICA; sväng där vänster mot Bromskär. Båtsmanstorpet ligger till höger efter 50 meter.

Buss 634 från Norrtälje busstation via Campus Roslagen, Penningby, Furusund, Köpmanholm och Norrsund till hållplatsen Oxhalsö på Blidö