Gräsö Turism

Gräsö, Östhammar

Gräsö Turism är en ideell förening som består av turistföretagare med verksamhet knuten till Gräsön.
Föreningen skall verka för en gynnsam utveckling och sammanhållning mellan turistföretagarna i syfte att utveckla turistnäringen på Gräsön till öns fasta befolknings fromma.

Aktiviteter & projekt som vi arbetar med:

  • Gräsödagen, i samarbete med flertalet andra föreningar på Gräsö
  • Julmarknaden på Gräsö gård
  • Broschyren Gräsöguiden
  • Påskmarknaden på Gräsö gård
  • Cykelspåren på Gräsö
  • Informationstavlan vid ICA Sjöboden
  • Välkomstskylt på Gräsö 
  • Marknadsföring av föreningens medlemsföretag
  • Samverkan och nätverkande

Bli medlem:

Stöd gärna föreningen i form av medlemskap, och/eller aktiv medverkan under någon aktivitet. Kom gärna med tips, idéer och förslag m.m.

Kontaktinformation

Gräsö Turism
Gräsö gård 1
742 96 Gräsö
Kontaktperson: Janne Törnqvist, Ordf.
Telefon: 0767-650660

E-post: info@grasoturism.se
Hemsida: www.grasoturism.se

Fakta

Delar av föreningens stadgar

 

§ 1 Grundsatser och målsättning
Föreningens namn är Gräsö Turism.
Föreningen är en ideell förening som består av turistföretagare med verksamhet knuten till Gräsön.
Föreningen skall verka för en gynnsam utveckling och sammanhållning mellan turistföretagarna i syfte att utveckla turistnäringen på Gräsön till öns fasta befolknings fromma.

 

§ 2 Medlemmar
Medlemskap kan erhållas av företagare och enskilda personer, som delar föreningens grundläggande värderingar.
Medlem, som motarbetar föreningens ändamål, bryter mot dess stadgar eller beslut eller på annat sätt skadar föreningen, kan uteslutas av styrelsen.

 

Besök gärna hemsidan för mer utförligare info om våra stadgar.

 

 

 

Hitta hit