Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör

Östhammar

Societetshuset, eller Källörskolan som det har kallats senare, började byggas år 1885. Tillsammans med ett varmbadhus och ett kallbadhus var det en del av Östhammars Havsbadanstalt. Den ursprungliga byggnaden har genom åren byggts om och till för att passa olika tiders behov och stilideal. Societetshuset är beläget i den vid badortstiden så kallade Badhusparken eller Engelska parken, från vilken många av träden fortfarande är bevarade. I den fanns även tennisbana, krocketbana, springbrunn och musikpaviljong. Idag är societetshuset den sista större byggnaden som finns kvar längs strandpromenaden från Östhammars badortsepok och tid som handels- och sjöfartsstad. Idag (2016) har föreningen ett tillsvidare nyttjanderättsavtal med Östhammars kommun som ger möjlighet att använda och rusta huset. Allt arbete görs med idéella krafter, med många lokala företag som sponsorer. Målet är att återställa Societetshuset Källör till ett ursprungligare skick och driva det som allmän samlingslokal; anordna evenemang och hyra ut lokaler till företag, föreningar och privata sällskap.

Kontaktinformation

Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör

74232 Östhammar
Telefon: 0706-628930

E-post: siv.landstrom@telia.com

Öppettider

Öppna söndagar:
Varje söndag kl 11-15 arbetar frivilliga med huset. Titta gärna in och be om en visning eller ge ett handtag! Det finns alltid något att göra, oavsett ålder och förmåga.

Prisinformation

Bli medlem:
Medlem blir du genom att betala in årsavgiften: 100 kr per person, eller 200 kr per familj, till plusgiro167 04 38-9. Glöm inte att ange samtliga personers namn och epost-adress(er).

Fakta

Skänk material: Vi behöver alltid byggnadsmaterial och annat till huset. Dessutom är vi är alltid tacksamma för tidsenliga kläder och annat till evenemang.