Tunaborgen, Åkersberga

Tuna, Österskär, Österåker

Tunaborgen uppfördes troligen under slutet av 1200-talet. År 1288 nämns den i ett brev från biskop Nils Allesson. Under medeltiden var borgen ett viktigt säte för ärkebiskoparna. Den var en av Upplands fyra gårdar som uppsamlade skatten till kyrkan. Kring sekelskiftet 1400/1500 stod borgen i centrum för striderna mellan Sverige och Danmark, då biskoparna var lojala med den danske unionskungen.

Gustaf Vasa tog slutligen kontroll över Tuna. Sonen Johan III donerade egendomen till Claes Flemming, vilket innebar att den blev adelsgods. På 1600-talet uppfördes en ny huvudbyggnad i närheten och den gamla biskopsborgen fick förfalla.

Utgrävningar gjordes 1921, 1967 och 1972. Hösten 2014 gjordes georadarundersökningar av området. Länsstyrelsen har valt att gå vidare med arbetet. Håll utkik efter uppdateringar här eller på Österåkers kommuns hemsida.

Borgruinen är försedd med en överbyggnad i trä. Nyckel finns att låna på Österåkers bibliotek och Information Österåker.

Mycket att upptäcka...

Tunaborgens långa och intressanta historia är väl värd att fördjupa sig i. Nedan följer några litteraturtips. Du kan också följa länkarna i spalten till höger för att lära dig mer.

Lästips

Det medeltida Uppland, en arkeologisk guidebok. Johan Anund & Linda Qviström. 2012.

Långhundraleden. En seglats i tid och rum. Arbetsgruppen Långhundraleden. 1993.

Nytt ljus över Långhundraleden. Arbetsgruppen Långhundraleden. 2011.

Slott och herresäten i Sverige, Uppland del II. Bengt G. Söderberg. 1967.

 

Kontaktinformation

Besöksmål i Österåkers kommun
Borgvägen
Tuna, Österskär
Telefon: 0767-650660

E-post: info@visitroslagen.se