Ramhälls Gruvor

Ramhäll, Östhammar
RAMHÄLLS GRUVOR

Ramhälls gruvor är ett exempel på en komplett anläggning från 1940-talet, inklusive krosshus, anrikningsverk, långa utfraktsbanor för slig och makadam, transportband mellan krosshus och anrikningsverk, samt höglave i betong med spel i toppen.

Malmförekomsten i området upptäcktes på 1700-talets mitt. Folksägnen talar om en hem- och arbetslös vagnmakargesäll vid namn Hammarin, som fått avsked från bruket i Österbybruk, och var på väg genom skogarna mot Rasbokil när han såg att det fanns malm i berget han gick på. En annan berättelse talar om bergsfogde Petter Enander, som 1742 skulle ha upptäckt malmförekomsten i området. Hur som helst, så finns en karta över Ramhälls Grufva från 1746, och gamla kyrkohandlingar visar att det vid den tiden bodde människor i Ramhäll.

Gruvdriften bestod från början i att man, med gamla tekniker, bröt den synliga malmen ur dagbrott och transporterade bort den för anrikning. Inte förrän 1916 började man använda tryckluftsborr i själva brytningsarbetet, och först på 1930-talet köptes ett anrikningsverk. När Stora Kopparbergs AB 1942 köpte såväl gruvrättigheter som själva anläggningen i Ramhäll moderniserades dock gruvdriften radikalt, och 1947 startades här en av Sveriges och Europas modernaste anläggning för produktion av järnmalmsslig.

1975 upphörde all gruvdrift i Ramhäll. Senare har gruvhålen vattenfyllts.

Läs mer om Ramhälls gruvor här!

Det går bra att själv och på egen risk vandra omkring på gruvområdet.

Ramhälls Bygdegårds- och Hembygdsförening kan anordna guidade gruvvandringar vid Ramhälls Gruvor för större grupper eller specialintresserade efter bekräftad överenskommelse.

Kontakta oss via e-post till info.ramhall@gmail.com

Kontaktinformation

Ramhälls Bygdegårds- och Hembygdsförening
Ramhäll 106
Ramhäll
Kontaktperson: Kontakt via e-post!
Telefon: 076-0474062

E-post: info.ramhall@gmail.com
Hemsida: https://bygdegardarna.se/ra...

Öppettider

Guidad gruvvandring endast efter bekräftad bokning!

Det går bra att själv och på egen risk vandra omkring på gruvområdet.

Ramhälls Bygdegårds- och Hembygdsförening kan anordna guidade gruvvandringar vid Ramhälls Gruvor för större grupper eller specialintresserade efter bekräftad överenskommelse.

Kontakta oss via e-post till info.ramhall[at]gmail[dot]com

Prisinformation

Guidad gruvvandring inkl fika och genomgång av bygdegården: 120:-/person

 

Res med kollektivtrafiken

Skolbuss: Några turer per dag endast vardagar under skolterminer.

Fakta

Ramhälls gruvor är ett exempel på en komplett anläggning från 1940-talet, inklusive krosshus, anrikningsverk, långa utfraktsbanor för slig och makadam, transportband mellan krosshus och anrikningsverk, samt höglave i betong med spel i toppen.

Byn Ramhäll är uppbyggd runt de gruvor som tidigare drevs här, medan markerna runt omkring själva byn under mycket lång tid har brukats som odlings- och betesmark. Således finns såväl bonde- som arbetarkultur i området.

Malmförekomsten i området upptäcktes på 1700-talets mitt.
1947 startades här en av Sveriges och Europas modernaste anläggning för produktion av järnmalmsslig. 1975 upphörde all gruvdrift i Ramhäll, och gruvhålen har blivit vattenfyllda.

De flesta fastigheter i byn Ramhäll är fd gruvarbetarfamiljsbostäder. Hela hus alternativt lägenheter eller rum i hus hyrdes ut av gruvbolaget. När gruvdriften las ner började husen säljas ut.

Ramhälls skola började byggas 1885 och var färdig hösten 1886.
1907 inrättades småskola (klass 1-2), men 1941 - 3 år efter att skolformen ändrades - drogs skolan in. Under några år på 1940- och 1950­-talet användes den dock åter som skola.

1907 bildades en godtemplarloge, som 1910 byggde en lokal. Denna revs på 1960-talet. Missionsförbundet byggde också en egen lokal, och denna finns kvar än idag.

1908 startades en av Upplands första kooperativa föreningar här i byn, nämligen Ramhälls Handelsförening. 1933 övergick affären i Uppsala Samköpsförening. På 1970-talet, när gruvan upphörde, las även affären ner, och affärslokalen är numera bostadshus.

1942 fick invånarna i Ramhäll elektricitet, och 1948 telefon.

När gruvan lagts ner och fastigheterna börjat säljas ut bildades ett Byalag hösten 1984, i första hand för att ordna med vatten och avlopp. Ramhälls Samfällighetsförening, som idag enbart har hand om vattenförsörjningen i byn, har 17 medlemmar.

Vägbeskrivning

Från Uppsala, kör 3 mil på väg 288 mot Östhammar.
Efter Stavby samt avfart mot Kölinge, ta vänster mot Morkarla.
Kör 1 mil, till Ramhälls Vägskäl, och ta vänster mot
Bygdegård och Ramhälls Gruvor.
Bygdegården ligger på vänster sida efter ca 300 meter.
Gruvområdet ligger på höger sida efter ytterligare ca 300 meter.

Faciliteter

Kaffe/Te
Parkering
Bussparkering

Hitta hit