FREIJA - Roslagens företagarkvinnor i nätverk

Norrtälje

Freija är ett nätverk av kvinnor som är företagare i Roslagen med ett spektrum av medlemmar i alla åldrar och i olika yrkeskategorier med skiftande bakgrund. Föreningen Freija bildades 1988 och syftet var att främja och visa fram den kvinnliga företagsamhetens styrka. Det visade sig finnas många kvinnor som ville dela gemenskapen, få utbyta yrkeserfarenheter och vara med och bygga vidare på idén om Freija

Ja, just det ... Roslagens företagarkvinnor i nätverk ... i den formuleringen ligger oanade möjligheter till att utveckla sitt företagande.

Freija vill skapa bättre relationer för alla företagare i nätverket! Det betyder inte att man som kvinnlig företagare automatiskt efter att ha blivit medlem i Freija kan läsa av det i orderboken. Nej, Freijas nätverk bygger på medlemmarnas olika kontaktnät, erfarenheter och viljan att dela med sig.

Vi träffas regelbundet 

På våra träffar arrangerar vi för det mesta ett föredrag. Det kan vara en Freijamedlem som vill berätta om sig och sitt företag eller så bjuder vi in någon intressant utomstående föredragshållare. Alla tänkbara ämnen kan få utrymme, från skatter och ekonomi till hälsa och flärd. Vi är i olika åldrar, har olika bakgrunder och yrken, det bidrar till att vi är en spännande grupp som har trevligt när vi träffas.

Vi bor och arbetar på olika håll

Roslagen är benämningen på de östra delarna av Uppland, inklusive skärgården. Idag så brukar man med Roslagen mena kommunerna Norrtälje, Östhammar, Österåker och Vaxholm. Vi som är medlemmar i Freija bor och arbetar på olika håll i Roslagen, de flesta av oss (av historiska skäl) inom Norrtälje kommun, men avstånden hindrar inte våra kontakter. Vi försöker också hålla ett slags "rullande schema" på var vi träffas så att vi turas om att resa.

Freijorna 

"Föreningens ändamål är att verka för kvinnors företagande i Roslagen och för deras utbyte av yrkeserfarenheter. Föreningen skall också främja kamratligt umgänge mellan företagarkvinnor verksamma och/eller bosatta i Roslagen.

Medlem kan den bli som är kvinnlig företagare i rörelse inom Roslagen. Den som önskar bli medlem, skall anmäla sitt inresse till styrelsen och antages som medlem efter styrelsens godkännande."

Freijalöv
Freijalöven är våra seniorer och vilande medlemmar.

Freijagrenar
"Efter beslut på medlemsmöte kan även den, som ej uppfyller ovanstående krav, men på annat sätt kan tillföra föreningen positiv anda, antas som medlem." Dessa medlemmar kallas Freijagrenar.

Freijas rosor
Freijorna har planterat klätterrosor för att försköna Norrtälje kommun och dess tätorter - Norrtälje, Rimbo, Edsbro och Hallstavik. Ett uppskattat initiativ.

Kontaktinformation

FREIJA- Roslagens företagarkvinnor
Norrtälje
761 30 Norrtälje
Telefon: 0767-650660

E-post: info@freija.se
Hemsida: http://www.freija.se

Fakta

Bli medlem du också
Tycker du att det verkar intressant att vara medlem i Freija?
Kontakta någon av oss inom Freija för att få mer information.
Vi tycker det skulle vara trevligt om Freija växer med ytterligare en medlem!