Gästhamn, Åkers kanal

Åkersberga, Österåker

Gästhamn

Det finns ca 10 gästplatser vid industribron Sågvägen där djupet är ca 2 m. Där får du ligga kostnadsfritt i högst 24 timmar.

Slussning

Kanalen är en förbindelse mellan sjön Garnsviken och Tunaviken i Trälhavet. Åkers kanal byggdes 1822-1824. Nuvarande slussportar är från 1914.

Vill du slussa med din båt så kontaktar du slussvakten, tel 070-783 91 16. Slussning sker under perioden 15 maj till 15 oktober, och kan bokas alla dagar mellan kl 9-11 och 17-19. Förbokning måste göras senast en timme innan önskad slusstid. Pris 50 kr per båt, 20 kr per kanot (minst fem kanoter samtidigt).

  • Kanalens längd är 10,7 kilometer
  • Den beabetade sträckan är 3,7 kilometer.
  • Djupet under lägsta vattenytan är 2,1 meter 
  • Bottenbredden 8,9 meter.
  • Segelfri höjd är 2-3 meter.

Kontaktinformation

Besöksmål i Österåkers kommun

184 86 Åkersberga
Kontaktperson: Anders Sundqvist
Telefon: 070-0909112

Arrangör: Tuna Hamn

E-post: info@tunahamn.se
Hemsida: www.tunahamn.se

Hitta hit