cbis:2162338

14/3-23. Är du orolig för en närståendes psykiska hälsa, risk för suicid, beroenden, kriminalitet eller annat?

Samtal är ett ljus i mörkret. Vad; Orossamtal. (Samtal för dig som oroar dig för en närstående eller anhörigs livssituation.)

Rökfritt

Information

Preliminära datum: tisdag 14/3-23, onsdag 12/4-23, samtal fortsätter resten av 2023, minst en gång per månad. Plats; Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje. Är du orolig för en närståendes psykiska hälsa, suicidrisk, agerande eller beroende? Är oron tuff och påverkar livet? Har du ingen att prata med? Behöver du prata med andra om din oro, det som är eller det som varit? Vill du vara med? Du som tillsammans med andra vill prata i en liten grupp för att försöka hitta nya vägar för hantering av oron för någon som betyder mycket, hälsas välkommen till ett samtal. Samtal i liten grupp. Inget åtagande för dig om fler gånger, eller något annat måste. Vi kommer att mötas flera gånger, för dig som vill. Välkommen du - som vill och behöver ett samtal med andra om livets tuffa frågor. Det som sägs i rummet, stannar i rummet. Kostnadsfritt. Föranmälan senast dagen innan träffen (vi vill inte vara för många i rummet). Tfn 0708 905 731 Mejl; info@roslagensbokhandel.se Eller genom ett besök i Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje Arrangör Mångfald Tillsammans. Samtalen (2023) genomförs med stöd från Norrtälje kommun, Trygghetsfonden. Vi samarbetar med Sensus studieförbund i alla arrangemang i Mångfald Tillsammans.


Vägbeskrivning

https://kartor.eniro.se/m/9oOjT