Riala socken

Norrtälje

Riala socken

Ortnamnet Riala nämndes för första gången 1298 som Rialum och 1330 med namnet Riell. Socknen präglas av kuperad skogsterräng, som öppnar sig till en slätt omkring kyrkan. Skogen gav träkol, som bönderna levererade till Vira bruk. Söder och norr om kyrkan ligger gravfält, likså vid Bergby, söder om prästgården. Talar om att här gammal kulturbygd.Byarna Drämsboda och Snåret är värda att upptäckas för sin ålderdomliga karaktärs skull och sina stora ekar. I dag är Snåret socknens hembygdsgård med många föremål i en typisk roslagsmiljö. Socknens träkyrka revs på 1200 -talet och ersattes av en stenkyrka. Prästgårdens timmrade huvudbyggnad uppfördes 1807. och församlingshemmet är inrymt i socknens första skolhus från 1851.