Hargs järnbod

Harg, Östhammar

Historik

Egendomen skapades på 1630-talet av landshövding Hans Kyle. Gustaf Otto Stenbock köpte gården 1664 och fick fyra år senare privilegium att anlägga ett järnbruk. Masugnarna var förlagda till Stockby i Harg (till 1700-talets mitt), till Bennebol i Bladåker (från 1680-talet till 1884) och till Hillevik i Gästrikland (från 1752). I Harg bearbetades tackjärnet till stångjärn.

1719 härjades Harg av den ryska flottan. Erik Oxenstierna köpte bruket 1730. Det återuppbyggdes efter den gamla planen med till stor del ännu bevarade arbetarbostäder längs regelbundna gator. Herrgården med flygel, intilliggande stall mm uppfördes av Carl Oxenstierna på 1760-talet efter ritningar av Elias Kessler. Vallonsmedjorna har välbevarad exteriör och den övre har såväl härdar som blåsmaskin kvar. Vid Nedre hammaren står den senast uppförda vallonsmedjan kvar samt en lancashiresmedja. I slutet av 1920-talet upphörde tillverkningen. Harg tillhörde familjen Oxenstierna till 1855, då bruket övergick i släkten Beck-Friis ägo.

Järnboden sydost om Hargs bruk är en femvånings stenbyggnad från 1700-talets mitt uppförd av brukets dåvarande byggmästare Raphael Clason Pousette. I dess nedre våningar magasinerades stångjärnet innan det skeppades till järnvågen i Stockholm, i de övre varor som anskaffades utifrån.

Litteratur

Nordström, A, Bergsmän och brukspatroner, 1987; Selling, G, En murmästare som herrgårdsarkitekt. Fataburen 1934.

Hitta hit