Johannisfors

Johannisfors, forsmark, Östhammar

Historik

Johannisfors ligger vid det nedersta fallet i Forsmarksån. På platsen grundades 1622 Karbida hammarverk som var i bruk till 1634. Området byggdes ut vid 1700-talets mitt sedan Finlay & Jennings köpt Forsmark. 1753 uppfördes ett manufakturverk för tillverkning av bl.a. stål, spik och plåt. Platsen fick namnet Johannisfors efter Jennings. Efter honom inköptes bruket av Samuel af Ugglas som bl.a. lät uppföra den ännu bevarade kvarnen.

Johannisfors var till slutet av 1800-talet Forsmarks manufakturverk. Sedan järnhanteringen upphört där nedlades fabriken, en såg anlades och 1890 en sulfatfabrik med ett åttiotal anställda.

Denna eldhärjades 1932. Då förstördes också det stora stenmagasinet som enligt den blivande Gustav III var en "kostbar, dristig och widsträckt bruksbyggnad". Av bebyggelsen återstår kvarnen, uppförd av Samuel af Ugglas, en ladugård i sten och några bostadshus. Den vackra stenvalvsbron över ån byggdes på 1750-talet och har initialerna J.J. (John Jennings).

Litteratur: Jonsson, G, Johannisfors. Bygden 1972.

Kontaktinformation

Besöksmål i Vallonbruken Östhammars kommun

Johannisfors, forsmark

Hitta hit