Vandra i naturreservatet Östra Tvärnö

Östhammar

Naturreservatet Östra Tvärnö

Markerna i naturreservatet har brukats sedan järnåldern genom huggning, odling, slåtter och betesdrift.
I den östra delen av reservatet som vetter mot havet kan du vandra en slinga som startar strax öster om Mellangården och slutar strax söder om Mellangården. Slingan är ca 3 km lång. Bilparkering finns strax öster om Mellangården.
När du vandrat halvvägs kommer du till Näsudden där det finns rastplats med eldstad och ved. Utsikten över havet mot Grisslehamn-Singö är gratis!

Berga- och Myravägen

Den västra delen av reservatet domineras av äldre barrblandskog med hällar och kärr. Skogen är olikåldrig och formad av lång tids kreatursbete. I vissa delar finns hällmarktallskog med upp till 250 år gamla tallar.
Genom den här delen av reservatet kan du vandra på Berga- eller Myravägen som är de skolstigar som barnen förr i tiden använde då de gick till Tvärnö skola. Stigarna är cirka 1 km i vardera riktningen. Bergavägen är torrare att vandra. Namnet Myravägen kommer av att stigen går över myrmarker, den är alltså blötare och passar bäst att vandra vintertid då den är frusen.

Kontaktinformation

Mellangården Tvärnö
Tvärnö Mellangården 755
742 91 Östhammar
Telefon: 070-3980387
Telefon: 070-3980387

E-post: mellangarden755@gmail.com
Hemsida: http://www.oregrund.nu/tvarno

Öppettider

Stigarna kan användas året om men de hålls inte plogade från snö under vintern.
Under vår och höst är det lämpligt att ha gummistövlar då man vandrar.

Prisinformation

Att vandra i reservatet är gratis. Guidade turer kan beställas på Mellangården.

Fakta

Naturreservatet förvaltas av Upplandsstiftelsen. Tillsynsmän är Eva och Anders Johansson på Mellangården. Stigen ut till Näsudden är markerad med röda markeringar på stolpar/träd. Berga- och Myravägarna sköts av Tvärnö Hembygdsförening och är markerade med skyltar, ett berg repektive en myra. OBS att det under betessäsong kan finnas kor, får eller hästar i reservatet. Det är de som håller markerna öppna! Hundar får absolut inte springa lösa och betesdjuren kan bli närgångna mot hundar dels av nyfikenhet men också för att försvara sina kalvar/lamm. Ytterligare info: www.upplandsstiftelsen.se

Vägbeskrivning

Riksväg 76 mot Östhammar. 2 km norr om Östhammar, följ skylt mot Raggarö, golfbana, Långalma. Följ skylt mot Raggarö i varje korsning. Efter Mellangården parkering på höger sida.

Hitta hit