Naturreservat i Norrtälje kommun

Norrtälje

Naturreservat i Norrtälje kommun

I kommunen finns åtta kommunala naturreservat. Med kommunala naturreservat menas de naturreservat som skyddas genom ett beslut av kommunstyrelsen och de naturreservat där länsstyrelsen har utsett kommunen som förvaltare.
Lindholmen, Vigelsjö, Rönnskärs udde och Oxnäset är kommunalt beslutade naturreservat. De naturreservat där kommunen har utsetts som förvaltare är Fäviksgrundet, Linkudden, Marum och Rörvik.

Kontaktinformation

Naturreservat i Norrtälje kommun

76130 Norrtälje
Telefon: 0767-650660

E-post: info@roslagen.se

Mer från Naturreservat i Norrtälje kommun

Utbud