Skebobruk

Skebobruk, Norrtälje

Skebo

De s k vallonbruken i Uppland intog en särställning bland järnproducenterna i Sverige. Från 1500-talets mitt till slutet av 1800-talet var järn vår främsta exportprodukt. Råvaran för det ryktbara stångjärnet som producerades vid vallonbruken var den malm som bröts i Dannemora och andra gruvor. De första värvade vallonerna kom till Sverige år 1616. Skebobruk är Upplands äldsta kända järnbruk, en hytta omtalas här redan i mitten av 1400-talet. 

Sevärdheter

Skebobruk har Upplands äldsta anor och järntillverkningen bedrevs här sannolikt redan på 1400-talet. År 1622 anlade Heinrich Lemmens Skebo bruk, som ägdes av familjen Tott under större delen av seklet fram till 1733. Därefter kom det i flera stora handelshus ägo. Under lågkonjunkturen på 1920-talet, då för övrigt många järnbruk lades ner i Sverige, upphörde också Skebobruk, närmare bestämt år 1924. Bruksherrgården uppfördes av Jacob Grill på 1770-talet. Den vackra bruksgatan med sina hundraåriga träd inbjuder till promenader och i de natursköna skogsbackarna finns ett rikt växt- och djurliv.

Den gamla brandstationen är i dag bruksmuseum, öppet under sommaren (för öppettider se Skebobruks museum). I gjuteriet finns pub där musikarrangemang ordnas. Lokalen kan hyras för bröllop, fest och konferens.

Vägbeskrivning

Skebobruk ligger ca 3,5 mil nordväst om Norrtälje längs väg 76 mot Östhammar.

Hitta hit