Länna

Länna, Norrtälje

Länna

Ortnamnet Länna kommer av verbet laenda, landa, och platsen får därmed betydelsen landnings- eller tilläggsplats. Namnet Länna omnämns första gången år 1303 i en köpehandling. Lännabygden har behållit utseendet av gammal jordbruksbygd. Byarna är små, de flesta har kvar sin ursprungsliga plats, många ägosammanslagningar till trots. Den krokiga grusvägen fram till kyrkan har en ålderdomlig prägel, där den utsökt vacker slingrar sig mellan gärdesgårdar. Lännaby ligger vid den gamla vikingaleden, vars inlopp vaktades från det välbefästa Penningby Slott. Följaktligen finns här många gravar sedan vikingatiden.

Sevärdheter

Diktarstugan. Vid stranden av Kyrksjön ligger fortfarande torpet, som under några år på 1940-talet var Nils Ferlins bostad i byn.

Öster om byn, vid Kyrksjöns strand, ligger Länna kyrka som uppfördes på 1300-talet. Bortsett från vapenhuset, som tillkom på 1400-talet, och de senare tillkomna fönstren, står kyrkan till det yttre oförändrad. I ett praktfullt gravmonument från 1600-talet vilar riksrådet Axel Ryning och hans maka, skulpterade i kroppsstorlek på sarkofagens lock. Som en påminnelse om sjöfartens långa traditioner i bygden finns ett vackert votivskepp i kyrkan. Det är modellen av Sofia af Länna, Sveriges sista segelfartyg i bruk till 1945, som dessutom varit förebild till den nybyggda vedjakten Sofia Linnea. Förutom den sevärda klockstapeln finns även en trefaldighetskälla i närheten. Vid kyrkan låg den gamla marknadsplatsen och här hölls marknader fram till dess att de på 1620-talet flyttades till Norrtälje stad.

Socknen är vidsträckt och för att förr ta sig till kyrkan använde man sjövägen. Detta skedde så sent som i slutet av 1800-talet. Man hade sex båtar, vardera rymmande upp till 50 personer. Nu har traditionen med kyrkbåtar tagits upp och hembygdsföreningen har låtit bygga en kyrkbåt, som används vid bl a konfirmationer och bröllop.

Prästgården med Silverdasset ligger vid den östra infarten till Kyrkbyn. Prästgården, en lång, timrad parstuga från 1703, är troligen Upplands äldsta bevarade prästgård, vars planlösning är oförändrad sedan den byggdes. Gården blev byggnadsminne 1985 och är nu varsamt restaurerad med tillhörande bodar. Strax intill ligger "Silverdasset", en åttakantig paviljongbyggnad med färgade glasrutor. Genom dörren stiger man in i det trehåliga hemlighuset, byggt 1916 av kyrkoherdern Carl Silwer -därav namnet- inför visitation av ärkebiskop Nathan Söderblom

Länna kyrkby. Ett par hundra meter bortom kyrkan ligger kyrkbyn med sin fina kulturmiljö, röda gårdar omgivna av beteshagar. I hagarna finns gravfält, sannolikt från vikingatiden. Ett större bronsåldersröse finns väster om gården Lännbyberg.

Kontaktinformation

Besöksmål i Norrtälje kommun

74011 Länna
Kontaktperson: Norrtälje turistbyrå
Telefon: 0767-650660

E-post: info@visitroslagen.se
Hemsida: www.roslagen.se

Vägbeskrivning

Orten Länna ligger ca 1 mil söder om Norrtälje. Från väg 276 tag av mot Länna kyrkby

Hitta hit