Kapellskär

Norrtälje

Kapellskär

Ligger längst österut på Rådmansölandet, väg E18 drygt 2 mil från Norrtälje. Mest känt som "porten mot öster", med passagerarfärja till Åland och passagerartrafik till Finland och Estland.

Heter det Kapellskär eller Kappelskär? Båda stavningarna och uttalen finns och används. Namnet har medeltida ursprung, då det här fanns ett litet kapell där man kunde överlämna sig åt Gud före den farliga färden över vattnen. I äldsta tid skrevs detta ord "cappel".

För hundra år sedan fanns långt gångna planer på att anlägga en järnväg hit från Stockholm. Den relativt isfria hamnen skulle betjäna den ökande trafiken med Ryssland. Första världskriget satte dock stopp för planerna den gången.

Sevärdheter

Hamnen är en av länets största och är mycket gammal, den fanns under medeltiden och det var här som den ryska flottan samlades 1719 innan den började härja den svenska kusten. Idag är det Kapellskärs Hamn AB som äger hamnen.

Vid Kappelskärsskäret har tidigare legat ett kapell. Begravningsplatsen som finns där har dock inget med det gamla kapellet att göra. Det är en begravningsplats för de sjömän som 1884 dog i kolera på Fejans karantänsjukhus. Ännu kan man på en gravsten läsa namnet på den i kolera avlidne Oskar Fröberg, 1855-1894. Ätten Ridderstad på gården Riddersholm har privat gravplats här.

Riddersholm

Herrgården har sitt ursprung i Sidö, en by som låg ca 600 m längre åt sydväst. Gården byttes på 1720-talet till frälse av ägaren till Håtö Säteri, Peter Soldan, adlad Ridderstad, (född 1671 på Ösel, död 1729) och gjordes till fideikommiss i hans släkt. Det nuvarande stenhuset torde ha byggts omkring 1770, men kan möjligen ha en äldre kärna. I parken står ett minnesmärke över Carl Fredrik Ridderstad, som utgav Norrtäljes första tidning. Gården ägs sedan 1973 av Stockholms läns landsting.

Riddersholms strövområde

Är ett vackert naturreservat på 350-400 ha och med ca 13 km strövstigar. Ägs sedan 1973 av Stockholms läns landsting. Den röda stigen går förbi Skärholmsgrynnan med en mycket vacker utsiktsplats över stora farleden. Den blå stigen går runt Kvarnudden med underbar natur och utsikt över såväl sjön Norrsundet som havsviken Södersundet. Vid Södersundet finns badplats och parkeringsplats. Den gula stigen går till större delen genom hagmarker förbi den gamla väderkvarnen från 1700-talet. På våren/försommaren är Kvarnbacken en upplevelse, när vitsippor, gullvivor och orkidéer blommar. Den gröna stigen är den längsta och delvis av vildmarkskaraktär. Badbar strand finns vid Pettersudden och vid den s k badängen. Gunnarsmaren är en igenväxt havsvik, ett av Roslagens absolut finaste extremrikkärr, som erbjuder utmärkt skydd för allehanda djur och fåglar och hemvist för en del sällsynta växter, bl a många orkidéarter. Uppsatta orienteringstavlor i området visar vägen.

Estonia-korset

Allhelgonadagen 1994 restes ett minneskors i trä över dem som omkom vid Estonia-katastrofen 28 september samma år. Ligger söder om hamnen mitt emot Kappelskärsskäret.

Kontaktinformation

Besöksmål i Norrtälje kommun
Lilla Brogatan 3
Norrtälje
Telefon: 0767-650660

E-post: info@visitroslagen.se
Hemsida: http://www.roslagen.se

Hitta hit