Bergshamra, Norrtälje

Norrtälje

Bergshamra

Bergshamra by ligger vid den innersta delen av den långsträckta skärgårdsvik, som från söder tränger in i Lännabygden. Här fanns en by redan under vikingatiden. Om det vittnar det gravfält, som finns nordost om byn intill Utanbro. Bynamnet Bergshammar finns första gången omnämnt i en kameral handling från 1303.

Byn låg invid landsvägen mellan Stockholm och Norrtälje och en naturlig kommunikation var ångbåten som gick till Stockholm från Bergshamra ångbåtsbrygga. En daglig tur som tog 4,5 timmar. Sjölivet i byn var livligt, i hela viken låg många vedskutor. De sista vittrar nu sönder under Vettershaga Bro.

När bron vid Vettershaga byggdes på 1960-talet försvann mycket av det gamla i Bergshamra by på grund av att man hamnade vid sidan av allfarvägen.

Bergshamra Kvarn

I mitten av 1500-talet uppfördes på Gustav Vasas intiativ en sågkvarn för kronans räkning. I slutet av 1600-talet byggdes kvarnen om i två våningar med en enbladssåg i övervåningen och en mjölkvarn i den nedre. Tack vare Länna Hembygdsförening, som 1937 gjorde kvarnen till sin hembygdsgård, finns den idylliska kvarnmiljön fortfarande kvar i välbehållet skick. Föremålssamlingen är omfattande.

Vägbeskrivning

Bergshamra ligger vid Kustväg 276 ca 1,5 mil söder om Norrtälje

Hitta hit