Hargshamn

Hargshamn, Östhammar

Hargshamn

Hargshamn, tätort i Östhammars kommun belägen vid Galtfjärden. Samhället består främst av äldre villabebyggelse och en hamn som varit i drift sedan 1600-talet. Hamnen var då exporthamn för stångjärn från Hargs bruk, senare även järnmalm från Dannemora gruva.

I dag är hamnens främsta inriktning bulk och RoRo samt järnvägstrafik och lagring. Här finns både förberedd mark och planer på utveckling av nya verksamheter, till exempel lagring och tillverkning.

För fritidsaktiviteter finns småbåtshamn, badplats, campingplats  och bra fiske. På försommaren är Hargshamn välbesökt av fritidsfiskare på strömmingen ”går till”.


Mellan Hargshamn och Harg ligger Järnboden, ett magasin från 1700-talet, där det sommartid anordnas konstutställningar och kulturprogram.

Kontaktinformation

Besöksmål Östhammars kommun

74250 Hargshamn
Telefon: 0767-650660

Hemsida: www.hargshamn.nu

Hitta hit