Gimo bruk

Gimo, Östhammar

Sevärdheter

Gimo Bruk blev uppbyggt år 1615, som det sägs, ”på kronans bekostnad”, då järnbruket anlades. Många byggnader i samhället minner om den storhetstid som en gång rådde i Gimo. Herrgården med tillhörande spannstallar från 1700-talet är idag en modern hotell- och konferensanläggning, Gimo Herrgård.

Knutmasso är en gammal tradition, som går av stapeln på tjugondag Knut varje år. Det är en karneval, då det gäller att klä ut sig och gyckla genom bruksgatan. Knutmassomuséet är inrymt i den gamla kvarnbyggnaden, som minner om att trakten haft ett rikt bondesamhälle.

Fritidsaktiviteter finns det gott om i denna vackra bygd. Gimo har ett rikt antal vandringsleder och genom samhället går Upplandsleden. Längs dessa leder och stigar påminns man om den tidigare storhetstiden av en mångfald kolmilor och, inte minst Gimo damm vilka visar på symbiosen mellan skog, vatten och järnhantering.

Historik

Bruket anlades 1615 som kronobruk under Österby. 1625 utarrenderades Gimo, Lövsta och Österby till Willem de Besche. Följande år blev Louis De Geer medarrendator. 1643 köpte han bruken. Verksamheten expanderade nu snabbt. 1649 uppfördes den nedre hammaren. Vid invigningen kom elden lös. All bruksbebyggelse och halva Gimo by brändes ned. 1651 återuppbyggdes hammaren. 1666 anlades en ny hammare på den plats där den sista smedjan stod ännu på 1960-talet.

Gimo förblev i släkten De Geers ägo till 1756, då det såldes till Jennings & Finlay. Då firman upplöstes 1762 tillföll bruket Finlay. Denne uppdrog åt Jean Eric Rehn att rita en ny herrgård och utarbeta en generalplan. Gimo såldes 1764 till direktören i Ostindiska kompaniet och Jernkontoret, Jean Henry Le Febure. Herrgården, som stod färdig på 1780-talet, har bevarat sin ursprungliga karaktär med bl.a. Rehns inredningar. Hans generalplan blev endast delvis realiserad. År 1774 flyttades den nedre hammaren till Rånäs i Fasterna. Under 1800-talet, då Gimo ägdes av släkten Reuterskiöld, fick järnhanteringen mindre betydelse, medan jordbruk och sågverksrörelse expanderade. 1894 bildades Gimo bruks AB och 1916 Gimo-Österby bruks AB. Stångjärnssmidet flyttades till Österby, Gimo blev huvudort för sågverksdriften. Masugnen släcktes 1936. I samband därmed övertog Korsnäs AB bruket. Idag är Sandviken Coromant största industrin i orten.

Alla arbetarbostäder längs Stenhusgatan utom en envåningslänga från 1700-talet ersattes på 1970-talet med nybyggen i samma stil som de tidigare. Stallbyggnaderna, två monumentala kolhus från 1800-talet, ett stort sädesmagasin och en äldre herrgårdsbyggnad bildar tillsammans med herrgården en av Upplands finaste bruksmiljöer. Herrgården används nu som konferensanläggning.

Litteratur

Dahlgren, E W, De uppländska bruken Österby, Forsmark, Leufsta och Gimo under äldsta tider. Med hammare och fackla 1928; Gimo förr. En bildkavalkad, 1982; Lannergård, S, Bygd och människor. Anteckningar om Gimo bruk och De Geers egendomsförvärv, 1956; Strandberg, M, Knutmasso i Gimo. Uppsats Kulturped. Högskolan Gävle/Sandviken 1993; Söderlund, E, Anteckningar ur Gimo bruks och Skäfthammars sockenhstoria, 1979.

Mer från Gimo bruk

Utbud

Hitta hit