Alunda

Alunda, Östhammar

Alunda

Alunda är en av tätorterna inom Östhammars kommun, tidigare Olands kommun. Orten har idag cirka 3000 invånare. Alunda ligger mitt emellan Uppsala och Östhammar, längs väg 288 och är serviceort för en rik jordbruksbygd bestående av många olika socknar.

Karaktäristiskt för Alunda är vackra enbackar och hästhagar, trevliga villaområden i ett samhälle med fullgod service och stark inflyttning och tillväxt.

Ett intressant besöksmål är Alunda Järngjuteri, ett familjeföretag som funnits sedan 1946. Här kan man se hur gjutjärnsurnor, ljusstakar och parkbänkar med mera tillverkas.

Man kan också bli lokförare för en dag och köra tåg på Modelljärnvägens hus vid Söderby Trädgård. Här kan man även köpa blommor eller bara ta en fika och njuta av den fina omgivningen.

Kyrkan är från 1200-talet och är byggd av sten. Genom orten rinner Olandsån. Alunda är en bygd med mycket gamla rötter och Sveriges mest fornlämningsrika socken.

Det finns över 5000 kända lämningar av olika slag, ända från den tid då landet höjde sig ur havet. Fornminnen och gravfält runt om i bygden vittnar om att socknen har en lång historia som går tillbaka till stenåldern.

Mer från Alunda

Utbud

Hitta hit