Vigelsjö naturreservat

Norrtälje

Vigelsjö naturreservat

Vigelsjö naturreservat ligger mellan sjöarna Lommaren och Ludden i direkt anslutning till Norrtälje stad, cirka 2 kilometer västnordväst om centrum. Området utgörs av bitvis kuperad blandskog och öppna gräsmarker som till stor del betas. Läget nära staden gör området attraktivt för friluftsliv och det skyddades år 1998 av Norrtälje Kommun med främsta syftet att bevara värdefull tätortsnära natur för rekreationsändamål.

Kontaktinformation

Naturreservat i Norrtälje kommun

76130 Norrtälje
Telefon: 0767-650660

E-post: info@visitroslagen.se

Mer från Naturreservat i Norrtälje kommun

Utbud

Res med kollektivtrafiken

Vägbeskrivning

Ta buss 676 (Norrtälje) från Tekniska Högskolan till Norrtälje busstation. Byt till 657 (Vigelsjö) och gå av vid Lommarskolan

Hitta hit