Spillersbodabadet i Frötuna

Frötuna, Norrtälje

Sandstrand med tallskog och sly

Ca 20 m strandlinje. Sandstrand omgärdas av båtplatser och tallskog och sly. Närmaste tätort/bebyggelse är Spillersboda ca 0-1 km. Andra möjligheter till bad är Solöbadet ca 8,5 km bort och Åkeröbadet ca 10 km bort.

Kontaktinformation

Badplatser i Norrtälje kommun

0 Frötuna
Telefon: 0176-71000

E-post: info@norrtalje.se
Hemsida: http://www.roslagen.se