Societetshuset Öregrund

Öregrund, Östhammar

Societetshuset Öregrund 

Öregrunds Bygdegårdsförening Societetshuset.

Bildades 1995 och fick av Östhammars kommun disponera huset genom avtal om långtidshyra. Föreningen åtog sig att återställa huset i ursprungligt skick. Öregrunds Bygdegårdsförening är en Ideel förening som har till uppgift att driva en allmän samlingslokal för uthyrning till föreningens medlemmar samt organisationer och enskilda. Intäkterna går till underhåll och drift av huset.

Medlemsskap kan erhållas av förening eller enskild person som betalar fastställd årsavgift, se hemsidan. De som varit medlemmar i föreningen i två år kan hyra lokalen till reducerat pris.

Kontaktinformation

Societetshuset, Öregrund
Sjötullsgatan 3
74242 Öregrund
Kontaktperson: Maud Westerberg
Telefon: 070-2987018

Arrangör: Öregrunds Bygdegårdsförening Societetshuset

E-post: bokning@societetshusetoregr...
Hemsida: www.bygdegardarna.se/societ...

Fakta

Societetshuset passar mycket bra för bröllop och andra stora fester, men även för konferenser, konserter och olika föreningar som har vecko-månadsträffar med mera.

Stora salen kan dukas för 100 sittande gäster.

Vid bokning kontaktar Du Maud Westerberg på 070-298 70 18 säkrast mellan kl 10–12  och kl 16– 19.

Hitta hit